Referenties

Joop Vos gaf eerder voorstellingen voor:

Overheid algemeen
Complete kabinet Balkenende IV, Belastingdienst, Particulieren, Ondernemingen en Grote Ondernemingen, Douane, VNO/NCW, SER, FAMO. Raad voor de Kinderbescherming, Divosa Vereniging van griffiers, Vereniging van Gemeentesceretarissen BPR, Diverse Politiekorpsen, Dienst Justitiele Inrichtingen Vereniging Nederlandse Gemeenten, KNWM Waterschappen Zeeuws Vlaanderen, Noord Hollandskwartier, Brabant water

Gemeenten
o.a. Amsterdam, Apeldoorn, Amersfoort, Almelo, Arnhem, Bergeijk, Rotterdam, Eindhoven, Moerdijk, Middelburg, Weert, Oss, Utrecht, Sittard, Helmond, Leiden, Nijmegen, Laarbeek, Asten, Someren, Deurne, Vught, Waalwijk, Tilburg, Wijk en Aalburg, Den Haag

Provincies
Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Zuid Holland, Noord Holland, Utrecht, Gelderland, IPO, ( diverse bijeenkomsten) Ministeries: VWS, Binnenlandse Zaken, VROM, Justitie, Sociale Zaken, Buitenlandse Zaken

Bedrijfsleven
o.a. Farmaceutische industrie: AstraZeneca, Lilly, BYK Gulden Brabants Zeeuwse Werkgevers, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, LIOF,Shell, KPMG, Price Waterhouse Coopers, Ernst & Young, BDO Philips Nederland, Philips Belgie, Philips Benelux Origin, Spherion, Cedris, Hagelunie, SRE, nashuatec Rabobank hoofdkantoor en ruim honderd aangesloten Rabobankcooperaties ABN-AMRO Hoofdkantoor en diverse filialen ING, Bank Nederlandse Gemeenten, Van Lanschot, Vlisco, Gamma Holding, VECAI, Hago diverse Kamers van Koophandel o.a. Leiden, Eindhoven, Amsterdam, Zeeland Siemens, Erickson, Bavaria, Axioma, Mannesmann, MY CartonsTriple Double,Themacommunicatie Boxtel, BEX-communicatie, Hill & Knolton, Interpolis, Relan Pensioen, Achmea, Obvion, VHG, SBK Gleijm & v.d. Waart, DAF Tilburg, Franke RVS Grontmij, Metaalunie, Mercedes/Daimler/Chrysler Nederlandse Spoorwegen, Prorail productschap siergewassen, LTO Nederland, ZLTO, NLTO, LLTB Hekkelman Advocaten en Notarissen, Holla & Poelman, Holland Van Gijzen

Onderwijs
Albeda college,ROC Emmen, ROC Eindhoven, ROC Helmond VSNU, Universiteit Tilburg, Universiteit van Amsterdam, Rijks Universiteit Utrecht, Rijks Universiteit Leiden, Hogeschool van Amsterdam, InHolland, Hogeschool Rotterdam, Fontys, ISA-college, Delta-college, Ons Middelbaar Onderwijs Diverse primaire basisonderwijsinstellingen en Middelbare onderwijsinstellingen, Heutink, APS, Zwijssen, Woudenberg Conferentie Nationale Onderwijs Tentoonstelling, diverse bovenschoolse basisonderwijsorganisaties, Primaire onderwijsinstellingen en middelbare scholen 

Gezondheid & Welzijn
o.a. Nieuwe schijf van vijf ,DHV,LHV (landelijk en diverse regionale bijeenkomsten) De Zonnebloem, Nationale Bedevaartsvereniging Rode Kruis, Hartstichting, DKB, GGD (diverse in de verschillende regio s) GGZ ( diverse instellingen), Stimio, DGV, Traverse, Tranzo vrijwilligersorganisaties, zorgcentra, RIO s, VZI TweeSteden ziekenhuis Tilburg, Ziekenhuis Gelderse Vallei Maxima Medisch Centrum, Elkerliek, AMC, UMC, Radbout Nijmegen, Canisius Nijmegen Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Ziekenhuis Rivierenland Vertizontaal, Kompaan & de Bocht Buurtzorg Nederland, NCPF 

Prijsuitreikingen
o.a.Telefoniste van het jaar, Agrarier van het jaar, L1 reclame-awards Milieuprijs gemeente Helmond,Kaasprijs Federatie Nederlandse Zuivel Communicatiemanager van het jaar, Prijs Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Kenniscentrum, Stimulus-prijzen, Brabantse Ondernemers prijs Diverse ondernemersprijzen, Tuinbouwprijs, Ir. Noordhofprijs